Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu lõuna maakaitseringkonna ussisõdalased suundusid koju

08.10.2023
Täna, 8. oktoobril lõppes Lõuna maakaitseringkonna Tartu, Põlva, Võru- ja Valgamaa maleva vastutusalades kümme päeva kestnud õppus Ussisõnad, mille eesmärk oli harjutada oma kodukoha kaitsmist.
„Vaatamata mõningatele täiendavalt harjutamist vajavatele teemadele saab tulemust hinnata heaks. Nii reservväelased kui ka neid juhendanud kaitseliitlastest instruktorid ja Kaitseväe Akadeemia kadetid said vaatamata rasketele ilmastikuoludele kogemusi, mis parandavad nii oskusi kui tõstavad meeste enesekindlust,“ ütles Lõuna maakaitseringkonna pealik kolonelleitnant Raul Kütt.

Õppus kestis lõuna maakaitseringkonnas 29. septembrist kuni 8. oktoobrini, mis hõlmas endas juhtide õpet, reakoosseisu õpet ning koostegevusharjutust. Viimase puhul olid peamisteks tegevusteks kontroll-läbilaskepunktide töö harjutamine, olulise tähtsusega taristuobjektide julgestamine ning varitsuste korraldamine. Kandev roll oli reservväelastest ülematel, kes said oma rühmade ja jagude tegevusi võimalikult realistlikes oludes praktiliselt harjutada.
 
Lõuna maakaitseringkonna pealik lisas, et mehed näitasid üles suurt pühendumust täites oma kohust samal ajal trotsides sügistormist ilma. Kümned kontrollpostid said mehitatud ja tähtsate objektide julgestus tagatud. „Te tegite seda hästi ja kui vaja, siis teeme seda ka järgmisel korral, üheskoos. Aitäh teile kõigile oma panuse eest, Lõuna maakaitseringkonna ussisõdalased!,“ ütles kolonelleitnant Kütt.
 
Reamees Kristjan Sado pioneerirühmast kirjeldas, et tema üksuse tagasiside oli positiivne ning antud õppus vajalik. „Võime küll diskuteerida mõningatel logistilistel teemadel ja instruktorite pädevuse osas aga me kõik õppisime ja harjutasime oma ülesannete täitmist,“ ütles reamees Sado. „Kontrollitud kaos oma tugeva löögirusikaga paneb vastase kindlasti järele mõtlema, kas ikka tasub rünnata. Me oleme juba saja aasta eest neist jagu saanud, täna oleme veelgi tugevamad.“

Õppusel osalenud maakaitseüksuse liikmetel on võimalus astuda Kaitseliidu liikmeks, et olla rohkem kaasatud oma üksuse tegevustesse ning hoida oma väljaõppetaset kõrgemal. 
 
Kuus nädalat kestnud õppus Ussisõnad oli Eesti ajaloo suurim reservväelaste väljaõpetamisele keskenduv õppekogunemine, mille vältel õpetati välja mitmeid tuhandeid maakaitserühmadesse määratud reservväelasi. Õppus hõlmas kõiki Kaitseliidu nelja maakaitseringkonda ehk kogu Eesti territooriumi.