Teksti suurus:
A A A

Kaitseväe aasta ohvitser on major Rivo Aavel

17.11.2023
Kaitseväe 105. aastapäeva tähistati 16. novembril piduliku vastuvõtuga Estonia kontserdimajas, kus kuulutati välja ka aasta ohvitser ja aasta allohvitser. Tänavu pälvisid tunnustuse major Rivo Aavel ja vanemveebel Keith Tarakanov.
​Auhinnad aasta ohvitseriks ja allohvitseriks valitutele andsid üle kaitseväe juhataja asetäitja kindralmajor Ilmar Tamm, kaitseväe veebel ülemveebel Enn Adoson ning riigikaitse edendamise sihtasutuse nõukogu esimees kolonelleitnant reservis, Toomas Luman.

„Kindral Herem seisis siinsamas kõnepuldis aasta tagasi ja ütles, et „kaitsevägi on heas seisus ja paremaks läheb – päris kindlasti läheb, sest selle nimel oleme me pingutanud“. Ma saan tõdeda, et käesolev aasta on olnud intensiivne ja nõudnud teilt kõigilt suurt pingutust. Ma tänan teid ja teie pereliikmeid selle eest,“ ütles kaitseväe juhataja asetäitja kindralmajor Ilmar Tamm aastapäeva tähistamise avakõnes.

Kindralmajor Tamm tõstis esile, et kuigi tema arvates on sel aastal tulnud ühiskonda juurde ebaselgust ja ebakindlust nii Venemaa agressiooni kui arengute tõttu Lähis-Idas, siis positiivse poole pealt ei ole ta näinud märke tahte murenemisest ning reservväelaste teadlikkus on õppustelt saadud tagasisidet hinnates üha kõrgem ja suhtumine positiivne – inimestele on Eesti kaitsmine tähtis.

„Mul on hea meel, et aasta aastalt jõuab žürii ette järjest enam ka nooremohvitsere ja nooremaid allohvitsere. On oluline, et rohkem märkaksime ja tunnustaksime neidki, kes täna on veel enda karjääri alguses, kuid sellele vaatamata on oma töö ja tegevusega silma paistnud. Nii nagu erasektoris, peame ka kaitseväes pidevalt mõtlema järelkasvule,“ ütles riigikaitse arendamise sihtasutuse nõukogu esimees kolonelleitnant Toomas Luman.

Luman lisas, et juba seitsmeteistkümnendat korda välja antavad preemiad on erasektori panus Eesti kaitseväelaste ja kaitseliitlaste tunnustamisesse ning see on veelkord kinnituseks, et erasektor mõistab riigikaitse tähtust ja selle töö olulisust, mida kaitseväelased ja kaitseliitlased igapäevaselt teevad.

Aasta ohvitseriks valitud major Rivo Aavel on teeninud kaitseväes ja Kaitseliidus alates 2002. aastast erinevatel ametikohtadel, olles tänaseks tõusnud Kaitseliidu Tartu maleva staabi tagalaülemaks. Enam kui 20-aastase teenistuse kestel on major Aavel osalenud sõjalisel välisoperatsioonil, täiendanud end arvukatel erialakursustel ning omandanud Kaitseväe Akadeemias magistrikraadi sõjaväelises juhtimises. Major Aavelit on autasustatud muu hulgas Kaitseväe teenetemärgi ning Maaväe Ohvitseri Hõberistiga.

Aasta allohvitseriks valiti kaitseväe diviisi staabis teeniv vanemveebel Keith Tarakanov, kes on oma 19-aastase kaitseväe karjääri kestel täitnud vastutusrikkaid ülesandeid erinevatel positsioonidel ning pidevalt täiendanud end erialaselt Kaitseväe Akadeemias. Vanemveebel Tarakanovit on autasustatud muu hulgas Maaväe Hõberisti ja Kuldristiga ning Kaitseväe teeneteristiga eeskujuliku teenistuse eest, lisaks eriklassi teenetemedaliga ja Kaitseministeeriumi hõbe-rinnamärgiga.

Ohvitseri ergutuspreemiad pälvisid kapten Allar Olesk ja kolonelleitnant Lauri Teppo ning allohvitseri ergutuspreemiad vanemveebel Janar Päll ja staabiveebel Ott Sepp.

Aasta ohvitseri ja aasta allohvitseri valimine on seni suurim eraalgatuslik tunnustus kaitseväelastele. Statuudi kohaselt võib iga kaitseväelane teha ettepanekuid oma kolleegide, ülemate ja alluvate hea teenistuse tunnustamiseks, kus aasta ohvitseri ja allohvitseri tiitli pälvinu saab riigikaitse edendamise sihtasutuselt 5000 euro suuruse preemia.

Riigikaitse edendamise sihtasutus loodi Eesti riigi ja Eesti kaubandus-tööstuskoja poolt 2004. aasta juunis. Sihtasutuse eesmärk on lisaks kaitseväelaste tunnustamisele kaitseväe ja Kaitseliidu infotehnoloogilise varustatuse ja väljaõppe toetamine ning isikkoosseisu üldharidusliku ning infotehnoloogilise haridustaseme tõstmisele kaasaaitamine.

tekst: kaitsevägi