Teksti suurus:
A A A

Tartu malevKaitseliit on kaitsejõudude osa, mille üks põhilisi käimalükkavaid jõude on kodanike vaba tahe. Kaitseliidu ülesanne on suurendada rahva valmisolekut kaitsta Eesti iseseisvust ja põhiseaduslikku korda.

Lisaks erineval tasemel sõjalisele väljaõppele, pakub Kaitseliit mitmesuguseid võimalusi enesearenguks ning põnevaks ja sisukaks vaba aja veetmiseks. Kaitseliit on vennaskond, milles leiavad oma koha ühise eesmärgi nimel tegutsevad erinevas vanuses mitmesuguse taustaga inimesed üle Eesti.

Kaitseliidu Tartu malev ühendab kaitseliitlasi kõikidest Tartumaa linnadest ja valdadest ning jaguneb järgnevateks struktuuriüksusteks:

                 Esimene malevkond;
                 Akadeemiline malevkond;
                 Tamme malevkond; 
                 Elva malevkond;
                 Kuperjanovi malevkond;
                 Põhja-Tartumaa malevkond;
                 Lõuna-Tartumaa üksikrühm;
                 Motoriseeritud üksikrühm.

Tartu maleva juures tegutsevad ka:

                 Naiskodukaitse Tartu ringkond;
                 Noorte Kotkaste Tartu malev;
                 Kodutütarde Tartu ringkond.

Sõjalistele harjutustele ja väljaõppele lisaks tähistatakse ühiselt olulisi sündmusi - maleva aastapäev, Võidupüha, Vabariigi aastapäev. Samuti osaletakse üleriiklikel õppustel, paraadidel ja tehakse koostööd kohalike omavalitsuste ning teiste jõustruktuuridega. Väljaõppele kodumalevas lisandub võimalus osaleda Kaitseliidu Kooli erinevatel kursustel.