Teksti suurus:
A A A

Kodutütred


Kodutütred
on Kaitseliidu juurde kuuluv tüdrukutest koosnev noorteorganisatsioon, mille liikmed on 8-18 aastased. Kodutütardel on kuus põhilist tegevusvaldkonda – loodus, käitumine ning loovus, turvalisus, matkatarkused-skaudioskused ning teadmised Eesti ajaloost ja kodutütarde organisatsioonist. Oskuste ja teadmiste järgi jagunevad kodutütred kuude järku, millest madalaim on VI ja kõrgeim I järk.


Kodutütarde tegevus jaguneb rühmasiseseks, ringkondlikuks ja vabariiklikuks. Tartus ja Tartu maakonnas tegutseb hetkel 14 rühma, neis on 300 tublit kodutütart. Tüdrukutega tegelevad igapäevaselt täiskasvanud vabatahtlikud, nende rühmajuhid. Kodutütarde tegevus on väga mitmekesine ning silmaringi avardav, lisaks sellele leitakse sõpru kogu eluks. Tegevus toimub nii rühmatundide ehk koondustena, samuti erinevate väljasõitude, õppekäikude, matkade ja laagritena. Kõigi tegevuste organiseerimisel toetatakse noorte endi initsiatiivi.

Suurimateks traditsioonilisteks üritusteks on Tartu Kodutütarde sünnipäeva-aktus jaanuaris, mida tähistame alati pidulikult koos oma sõpradega. Aprillikuusse jääb suuremate kodutütarde ja noorte kotkaste matkamäng „Kährik“. Kevadlaager toimub mai alguses ja selle raames osaleme koristuskampaanias „Teeme ära“ – loodushoid ja keskkonnateadlikkus on meie jaoks väga olulised. Aasta pikim laager jääb juulikuusse, kus toimub Tartu kodutütarde ja noorte kotkaste suvelaager, mis alati on erineva temaatikaga. Sügis algab noorematele mõeldud Kavilda matkamänguga ja kodutütarde aasta lõpeb jõululaagriga, kus vaadatakse tagasi möödunud aastale, valitakse aasta kodutütar ning valmistutakse tasapisi jõuludeks.

Tartu kodutütred teevad koostööd noorte kotkaste, naiskodukaitsjate ning erinevate noorteorganisatsioonidega. Iga tüdruk leiab siit endale sobiva tegutsemisvaldkonna ning oma eakaaslaste ja vabatahtlike juhtide toel saab väärtuslikke kogemusi kogu eluks!

Rohkem infot kodutütarde kohta saab
 Tartu kodutütarde kodulehelt. 

Kui tahad Tartu kodutütardega liituda võta ühendust noorteinstruktor Kärol Mõttus karol.mottuskaitseliit.ee või     
+372 717 9168!