Teksti suurus:
A A A

Kuperjanovi malevkond


Kuperjanovi jalaväepataljon on Eesti suurim ja ainus nimeline pataljon, kus on uhkusega teeninud üle kümne tuhande kuperjanovlase, kas ajateenistuses või tegevväelasena. Pärast ajateenistust saadakse sõjaaja ametikoht brigaadi koosseisus, kus täidetakse reservteenistuse ülesannet keskmiselt kolm aastat. Seejärel liigutakse madalamasse kiirusklassi või määratakse reservväelased teistesse Kaitseväe üksustesse laiali. Kuperjanovi malevkonna eesmärk on koondada kokku kõik kuperjanovlased üle Eesti ja hoida kõrgel pataljoni vaimu. Ühtlasi soovime pakkuda kõikidele reservväelastele võimalust panustada aktiivselt riigikaitsesse ka siis, kui teatud aja möödudes reservteenistus kaitseväes enam seda nii palju ei võimalda.  

Kõik kuperjanovlased kannavad Julius Kuperjanovi loodud pataljoni embleemi, millel on kujutatud pealuu ristatud kontide kohal. Kuperjanovi jalaväepataljonis on omistatud käiseembleemi põhimõttel, et kes kord on selle kandmise õiguse välja teeninud, see jääb kuperjanovlaseks kuni surmani. Kuperjanovlased kannavad „pealuu ja ristatud säärekondid“ käiseembleemi ka Kuperjanovi malevkonna liikmetena ning malevkond kasutab seda oma sümboolikas. Malevkonnal on tugev sidusus tänase Kuperjanovi jalaväepataljoniga  - väljaõppekursused ja -üritused malevkonna liikmetega, aga ka meile oluliste tähtpäevade ühine tähistamine.

2021. aasta põhipingutus on kuperjanovlaste liitumine malevkonnaga, aasta jooksul toimuvad erinevad laskepäevad ning alustatakse sõjalise väljaõppe ühtlustamisega.  

Kuperjanovi malevkonna tegevused ja traditsioonid ei ole veel välja kujunenud. Sul on suurepärane võimalus teha ettepanekuid ja avaldada arvamust ning kujundada malevkonda selliselt, et säiliks tugev kuperjanovlaste ühtekuuluvustunne. Igal Kaitseliidu malevkonnal on välja kujunenud aja jooksul oma iga-aastased traditsioonid. Kuperjanovi malevkonnal veel neid ei ole, kuid oma traditsioonid tekivad malevkonnas kindlasti. 

Nõuded Kaitseliidu liikmeks astumisel

Selleks, et kuuluda Kuperjanovi malevkonda, täida alljärgnevad dokumendid: 
  1. sooviavaldus. 
  2. Kaitseliitu astuja ankeet. 
  3. Võta tervisetõend perearstilt.
  4. Saada meile ka oma digifoto (saab alla laadida www.eesti.ee, kuidas seda teha loe siit.)
Kui oled täna tegevväelane või tervislik seisund ei võimalda astuda Kaitseliidu tegevliikmeks, siis saab olla Kuperjanovi malevkonna toetajaliige. 

Vajalikud dokumentide blanketid

Kui Sa ei ole Kaitseliidu liige ja soovid astuda Kuperjanovi malevkonda, siis täida ja allkirjasta alljärgnevad dokumendid:   Kui Sa oled Kaitseliidu liige ja soovid astuda Kuperjanovi malevkonda, siis täida ja allkirjasta alljärgnev dokument ning see edastatakse Sinu kodumalevasse.  Kõik dokumendid saada aadressile kuperjanovlasedmil.ee 

Kaitseliidu kodukorra järgi peab tegevliikmeks astumisel olema kaks soovitajat. Kui see kujuneb takistuseks, anna meile teada. 

Juhul kui on küsimusi või soovid abi malevkonnaga liitumisel, siis kirjuta kuperjanovlasedmil.ee