Teksti suurus:
A A A

Maleva kaplanid

Kõigil Kaitseliidu liikmetel on võimalus oma murede ja rõõmudega pöörduda maleva kaplanite poole. Kaplani poole võib kaitseliitlane pöörduda alati otse.

Tartu maleva kaplan on Priit Tamm - tel. 518 6274

Kaplaniteenistusest
Sarnaselt kaitsejõududele on Kaitseliidu kaplanite põhiülesanne oikumeeniliselt teenida kõiki kaitseliitlasi ja nende pereliikmeid, lähtuvalt nende usulistest vajadustest. Kaplanid peavad olema tolerantsed kõigi usutunnistuste ja uskude suhtes.

Kaplanid on koolitatud nõuandjateks hingehoiu alal, st vestlusel võib kaplanilt paluda pihisaladuse hoidmist. Iga kaitseliitlane võib olla kindel, et kaplanile räägitu jääb tema ja kaplani teada. Kaplani poole võib pöörduda
otse, käsuahelat järgimata.