Teksti suurus:
A A A

Naiskodukaitse


Naiskodukaitse on Kaitseliidu struktuuriüksus, mille eesmärgiks on aidata kaasa rahva kaitsetahte kasvatamisele, toetada Kaitseliitu riigikaitseliste eesmärkide saavutamisel, suurendada naiste ühiskondlikku aktiivsust ja sotsiaalse toimetuleku oskust ning pakkuda naistele võimalust anda oma panus iseenda ja kogu rahva turvalisuse tagamisse.

Naiskodukaitse Tartu ringkonda võiksid lühidalt iseloomustada järgmised märksõnad: nooruslikkus, ärksus ja teadmisjanu. Asukoht ülikoolilinnas ja Tartu Vaim kujundavad tahes-tahtmata ringkonna ilmet. Nii kannab ka üks ringkonnas tegutsevast kuuest jaoskonnast akadeemilise jaoskonna nime, koondades oma liikmeskonda tudengeid ja kõrgkoolidega seotud inimesi.

Naiskodukaitse ühendab igas vanuses ja erinevates eluvaldkondades tegutsevaid naisi. Teiste ringkondadega võrreldes on aga siinne liikmeskond ülikoolilinnale omaselt üsna mobiilne - ülikooli lõpetanuna vahetavad mitmed meie liikmed ka ringkonda.

Täpsemat infot saab Naiskodukaitse koduleheküljelt või võttes ühendust Tartu ringkonna instruktori       
Jaanika Palmiga  jaanika.palmnaiskodukaitse.ee, tel.: +372 717 9157.