Teksti suurus:
A A A

Õppus Sibul 2021 keerutab tolmu üles

02.11.2021
Kaitseliidu Lõuna maakaitseringkond korraldab 1.-7. novembrini Lõuna-Eestis õppuse Sibul 2021, millel osalevad kõik Kaitseliidu Lõuna-Eesti malevad. Õppuse aktiivne faas kestab reedest pühapäevani, mil toimuvad õppelahingud ja tänavapildis võib kohata tavapärasest rohkem kaitseliitlasi.

 
"Riigi kestlikkuse valem on lihtne: rahvas peab ise tahtma ennast kaitsta, olgu siis looduse või välisvaenlase vastu. Kaitseliidu vabatahtlikud on need Eesti inimesed, kes on täna võtnud kohustuse kaitsta riiki relv käes", ütles Lõuna maakaitseringkonna pealik kolonelleitnant Kaido Tiitus. "Õppuse SIBUL 2021 raames harjutame tegevusi, mis suurendavad meie valmisolekut riigi kaitsmiseks nii isiklikus kui ka kollektiivses plaanis läbi laiapindse regionaalse koostöö. Täname kohalikke elanikke mõistva suhtumise ja hea koostöö eest, millega aitate kaasa õppuse kordaminekule ja meie ühise turvalisuse tagamisele."
 
Kaitseliidu Lõuna maakaitseringkond korraldab õppust Sibul juba viiendat aastat. Käesoleval aastal on fookuses territoriaalkaitse tagamine Kaitseliidu malevate ja partnerite koostöös laiapindse riigikaitse raames.
 
Õppusel osalevatel kaitseliitlastel on kaasas teenistusrelvad ja õppuse käigus toimuvatel õppelahingutel kasutatakse imitatsioonvahenditena paukpadruneid ning lõhkepakette. Peamised lahingualad jäävad Võru-, Räpina-, Tõrva-, Mulgi- ja Karksi valda, kus võib kuulda paugutamist ning näha Kaitseliidu tehnikat.
Õppuse käigus võib esineda teedel lühiajalisi liiklusseisakuid, mistõttu palub Kaitseliit autojuhtidelt kannatlikku meelt ning liikluskorraldajate juhiste järgimist.
 
Õppuse korraldajad panevad piirkonnas liikuvatele inimestele südamele, et kui keegi leiab õppuse alalt eseme, mille puhul tekib kahtlus, et tegu võib olla ohtliku esemega (näiteks lõhkemata lõhkepakett või muu taoline ese), siis kindlasti ei tohi seda ise puutuda. Kahtlase eseme leidmisel tuleb meelde jätta selle asukoht ja teavitada sellest kaitseliitlasi, helistada telefonil 112 või Sibul 2021 infotelefonil 5306 9512.