Teksti suurus:
A A A

SIBUL 2020 toimub tänavu osaliselt Tartumaal

24.08.2020
Kaitseliidu Lõuna Maakaitseringkonna traditsiooniline lahingõppus SIBUL leiab tänavu aset kolmes etapis Tartu-, Valga- ja Võrumaal ning sellest võtavad osa kõik Kaitseliidu Lõuna-Eesti malevad. Tartu malev viib õppuse läbi 4.-6. septembril Tartumaal Kardla ja Võnnu piirkonnas.
 
Lahingõppus SIBUL võtab kokku Kaitseliidu Lõuna-Eesti malevates aasta jooksul õpitu. Sellel aastal keskenduti maakaitseringkonnas hajutatud lahingutegevusele, kus kaitseliitlased harjutasid varitsuste ning ründeretkede läbiviimist.
 
Õppuse stsenaariumi kohaselt on Kaitseliidu üksused jäänud maha vastase poolt kontrollitavale alale, eesmärgiga tuvastada, häirida ja hävitada vastase üksusi. Õppuse käigus varitsevad Kaitseliidu üksused vastase teedel liikuvaid osiseid ja ründavad maastikul paiknevaid toetusüksusi.
 
Õppuse toimumise tõttu palub Kaitseliit Kardla ja Võnnu piirkonna elanikel olla sellel ajavahemikul antud piirkonna metsades või teedel liikudes tähelepanelikud, kuid Tartu malev teeb kõik selleks, et võimalikult vähe häirida kohalikke elanikke.
 
Õppusel osalevatel kaitseväelastel on kaasas teenistusrelvad ja õppuse käigus toimuvates õppelahingutes kasutatakse imitatsioonivahendeid (paukpadruneid ja lõhkepakette).
 
Õppuse korraldajad panevad kodanikele südamele, et kui keegi leiab õppuse alalt eseme, mille puhul tekib kahtlus, et tegu võib olla ohtliku esemega (näiteks lõhkemata jäänud lõhkepakett või muu taoline ese), siis kindlasti ei tohi seda ise puutuda. Kahtlase eseme leidmisel tuleb meelde jätta selle asukoht ja teavitada sellest kaitseliitlasi või helistades SIBUL 2020 infotelefonil 59 187170.
 
Kaitseliit tänab kaaskodanikke kannatlikkuse eest. Mõistva suhtumisega aitate kaasa õppuse kordaminekule ja meie ühise turvalisuse tagamisele.
 
Kui tekib küsimusi õppuse SIBUL 2020 kohta, pöörduge julgelt lisainfo saamiseks meiliaadressil sibul.tartukaitseliit.ee või telefonil 59 187170.