Teksti suurus:
A A A

Suurõppus SIBUL 2021 saab mini stardi

26.08.2021
Lõuna Maakaitseringkond viib oma vastutusalas AUG-NOV21 neljas etapis läbi õppuse „Sibul 2021“, eesmärgiga valmistada ette LõMKR sõjaaja malevaid maakaitse ülesannete täitmiseks.
Novembris toimuv suurõppus „SIBUL 2021“ saab alguse juba 27.08 KVA matkekeskuses, kus Lõuna Maakaitseringkonnad harjutavad juhtimisprotseduuride läbiviimist võimalikult realistlikus keskkonnas.

Õppuse eesmärgiks on luua õpikeskkond, mis võimaldaks üksustel viia läbi erinevaid juhtimisprotseduure loomaks parema valmiduse novembris toimuva suurõppuse „SIBUL 21“ jaoks.  Õppuse käigus harjutatakse maakaitse stabiliseerivaid ja kaitsvaid tegevusi kriisi üleminekul sõjaajaks koostöös laiapindsete partneritega.

27.08 – 29.08.21 CPX/CAX (command-post computer-assisted exercise) osas imiteeritakse lahingukeskkonda JCATS matkesüsteemis ettevalmistatud plaanide alusel. Läbi ettevalmistatud sündmuste ning intsidentide luuakse õppivatele üksustele sobivad tingimused väljaõppe-eesmärkide saavutamiseks.

„Me kavatseme korraldada Lõuna-Eestis ühe suuremat sorti segaduse, et siis seda koos regionaalsete partneritega lahendama asuda. Hea, et saame seda teha KVA matkekeskuse laboritingimustes. Tulemuseks on parem valmisolek ja parem koostöö, et võimalike tuleviku kriisidega paremini hakkama saada“ sõnas Lõuna Maakaitseringkonna pealik kol-ltn Kaido Tiitus.

Õppusel osalevad lisaks Lõuna Maakaitseringkondade staapidele Naiskodukaitse, kes juhivad evakueerimisharjutust, Kodutütred ja Noored Kotkad, kes on kaasatud õppusesse JCATS operaatoritena ning laiapindsed partnerid.