Teksti suurus:
A A A

Tartu maleva pealik

kolonelleitnant RAUL KÜTT

Haridus ja sõjaline kvalifikatsioon, täiendkoolitus:
1996 - Nõo Reaalgümnaasium
2001 - Pioneeriohvitseri kursus (Soome)
2001 - KVÜÕA, põhikursus
2009 - KVÜÕA, keskastmekursus, pioneeri eriala
2013 - Balti Kaitsekolledž, Joint Command and General Staff Course
2017 - NATO School, NATO Staff Officer Orientation Course
2017 - NATO School, NATO Comprehensive Operations Planning Course
2020 - NATO School, NATO Crisis Management Course


Teenistuskäik:
1996 - 1997    Kuperjanovi ÜJP, ajateenistus
1997 - 1999    KVÜÕA Kõrgema Sõjakooli põhikursuse kadett
1999 - 2000    Üksik-vahipataljon, rühmaülem
2000 - 2001    KVÜÕA Kõrgema Sõjakooli erialakursuse kuulaja
2002 - 2003    Pioneerikooli pioneerikompanii ülema abi
2003               Pioneerikooli pioneerikompanii ülem
2004               ISAF-5 demineerimismeeskonna ülem
2004 - 2005    LtVÕK Tapa VÕK, pioneeripataljoni pioneerikompanii ülem                      
2005               ISAF-7 demineerimisgrupi ülem
2005 - 2006    LtVÕK Tapa VÕK, pioneeripataljoni pioneerikooli kursuseülem
2006 - 2007    LtVÕK Tapa VÕK, pioneeripataljoni pataljoni staabi väljaõppesektsiooni ülem
2007 - 2009    KVÜÕA, keskastme kursuse kuulaja
2009 - 2010    Maaväe staap, operatiivosakond (G3/5), pioneeriinspektuuri staabiohvitser
2010                ISAF, ESTCOY-11 pioneeriohvitser
2011 - 2012    Maaväe staap, operatiivosakond (G3/5), pioneeriinspektuuri staabiohvitser
2012 - 2013    Balti Kaitsekolledž, vanemstaabiohvitseri kursuse kuulaja
2013 - 2014    Maaväe staap, operatiivosakond (G3/5), pioneeriinspektor
2014 - 2016    Kaitseväe peastaap, operatiivosakond (J3), pioneeriinspektor
2016 - 2018    NATO staabielemendi (NFIU) operatiiv-, planeerimis- ja väljaõppejaoskonna ülem
2018 - 2021    NATO Kirdekorpuse staap (HQ MNC NE), vanemstaabiohvitser
2021 - 2022    Kaitseväe Akadeemia, õppeosakonna taktika õppetooli grupiülem-lektor
2023 -             Kaitseliidu Tartu maleva / Lõuna maakaitseringkonna pealik
 
Auastmed:
1999 - nooremleitnant           
2003 - leitnant
2006 - kapten
2010 - major
2015 - kolonelleitnant

Aumärgid:
Kaitseväe teenetemärk kaitsealaste teenete eest
Maaväe Ohvitseri Kuldrist
Kaitseväe eeskujuliku teenistuse rist                                                                      
Päästeteenistuse medal                                                                                          
Kaitseväe pikaajalise teenistuse medal       
Kaitseväe Peastaabi teeneterist                                                                             
Rahvusvahelistes sõjalistes operatsioonides osalenu medal
NATO medal (ISAF)
MNC NE Corps medal
Pioneeripataljoni rinnamärk
Maaväe Staabi rinnamärk
KL Valgamaa maleva teenetemärgi II klass                                                           
KL Nõmme Malevkonna rinnamärk Nõmme Rist
KL teenetemedali III klass