Teksti suurus:
A A A

Töötajad ja teenistujad

staabivalvur
717 9199 kp.tartukaitseliit.ee
malevapealik - Lõuna maakaitseringkonna pealik
717 9151 raul.kutt3kaitseliit.ee
ringkonna veebel
717 9159 andrus.grosskaitseliit.ee
staabiülem
717 9152 raido.ossipkaitseliit.ee
noorteinstruktor
717 9156 paula.tomsonkaitseliit.ee
noorteinstruktor
717 9155 martin.erstukaitseliit.ee
Naiskodukaitse instruktor
717 9157 jaanika.palmnaiskodukaitse.ee
Naiskodukaitse instruktor
raili.zubakaitseliit.ee
teavituse ja tsiviil - sõjalise koostöö spetsialist (PA/CIMIC)
717 9165 julia.siimbergkaitseliit.ee
administratiiv- ja personalisektsiooni juhataja
717 9161 kristi.lindkaitseliit.ee
referent
717 9150 angelika.kulpsonkaitseliit.ee
personalispetsialist
717 9170 marge.lippurkaitseliit.ee
personalispetsialist
717 9171 triin.seppetkaitseliit.ee
väljaõppeülem
717 9163 vadim.ternitskikaitseliit.ee
ringkonna vanemoperatiivohvitser
7179 163 vadim.ternitskikaitseliit.ee
kompaniiülem
717 9169 august.kreemkaitseliit.ee
kompaniiveebel
717 9177 ain.tullinokaitseliit.ee
kompaniiveebel
717 9179 kalvo.oimkaitseliit.ee
instruktor
7179168 sander.oobik2kaitseliit.ee
instruktor
717 9188 erkki.uusenkaitseliit.ee
instruktor
717 9173 sander.lakskaitseliit.ee
instruktor-koolitaja
717 9189 asko.arenkaitseliit.ee
kontaktisik
717 9154 marko.kernakaitseliit.ee
tagalaülem
717 9164 rivo.aavelkaitseliit.ee
ringkonna tagalaallohvitser
717 9174 jaanus.toodekaitseliit.ee
relvastusspetsialist
717 9180 allar.mottuskaitseliit.ee
relvur
717 9181 olev.juursalukaitseliit.ee
meditsiinispetsialist
5344 2437 anu.jogevakaitseliit.ee
varustusspetsialist
5855 9793 eve.lehestekaitseliit.ee
laohoidja
516 0438 ave.kreininkaitseliit.ee
transpordispetsialist
717 9182 ain.jakobsonkaitseliit.ee
autojuht-mehaanik
717 9183
autojuht-mehaanik
margus.paidekaitseliit.ee
ringkonna sideülem
717 9166 tarmo.aasmaekaitseliit.ee
sideallohvitser
717 9176 andres.korgekaitseliit.ee
Lõuna maakaitseringkonna haldusjuht
717 9184 marek.kirskaitseliit.ee
valvekompanii ülema abi
717 9191 lauri.vesnenkokaitseliit.ee
valvekompanii ülem
717 9191 ragnar.lootkaitseliit.ee